Close

Subdivision & Blocks

Subdivision & Blocks
Sr.No. Division Name of SDM Designation Talukas
1 Modasa Shri Illaben Ahir Prant Officer & SDM Modasa, Meghraj, Bhiloda
2 Bayad Shri Navnath Gavhane Prant Officer & SDM Bayad, Dhansura, Malpur