બંધ કરો

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, શામળાજી

શામળાજી, તાલુકા-ભીલોડા, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383355

ઇમેઇલ : chcshamlaji[dot]health[dot]sabarkantha[at]gmail[dot]com
ફોન : 02771-240283