બંધ કરો

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, જિતપુર

જિતપુર, તાલુકા-બાયડ, જિલ્લો- અરવલ્લી, ગુજરાત- 383325

ઇમેઇલ : chcjitpur[dot]health[dot]sabarkanta[at]gmail[dot]com
ફોન : 9099064606