બંધ કરો

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 05/12/2018 જુઓ (956 KB)
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 05/12/2018 જુઓ (1 MB)
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 05/12/2018 જુઓ (1 MB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 05/12/2018 જુઓ (2 MB)
હથિયાર લાઈસન્સ 22/11/2018 જુઓ (105 KB)